Schatting-expertise

Als landmeter-expert verzorgen wij ook schattingen van onroerende goederen. Uw woning of grond kan getaxeerd worden door ons kantoor. Door onze kennis inzake vastgoedrecht, grensbepaling, meten en bouwen is ons kantoor de ideale vakman als schatter, als expert en als technisch raadsman.

Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters heeft als extra troef hun kennis van de bouwtechnische aspecten door hun opleiding als bouwkundig ingenieur. Zo kunnen wij zorgen voor een nauwkeurige raming van uw onroerend goed of patrimonium.

Wilt u investeren in onroerend goed, gaat u uw eerste woning aankopen of moet uw patrimonium op een correcte wijze verdeeld worden ? Wij geven u een uitgebreid advies over uw toekomstplannen.

Onze landmeter werd erkend als schatter-expert door de Vlaamse Belastingsdienst met identificatienummer 003214183007. Hierdoor kan u beroep doen op ons kantoor om een waarde van een onroerend goed te bepalen en dit schattingsverslag te voegen bij de aangifte van nalatenschap.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?