Splitsing - deling

Deling perceel - Verticale deling

Voor het splitsen van een kadastraal perceel in 2 of meer kleinere percelen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  1. De eigendom wordt opgemeten.
  2. Een grensbepaling van de buitengrenzen van de eigendom wordt uitgevoerd.
  3. In samenspraak met de cliënt wordt op het plan aangeduid hoe de nieuwe splitsing dient te gebeuren.
  4. Het delingsplan wordt opgemaakt naar de normen voor de prekadastratie van het plan.
  5. Het splitsingsplan wordt met bijhorende documenten ingediend bij de AAPD (prekadastratie) om nieuwe kadastrale nummers en een planreferentienummer te verkrijgen. Dit plan kan dan door de notaris aan de notariële akte worden gevoegd.

Deling gebouw - Horizontale deling

Naast een verticale deling kan ook een horizontale deling binnen een gebouw worden uitgevoerd. Hierbij worden private woonentiteiten binnen een gebouw verdeeld en voorzien van een nieuw kadasternummer. Het meest voorkomende voorbeeld betreft het opsplitsen van een appartement in verschillende woonentiteiten.

Hoe verloopt dit?

  1. De binnenmuren van het gebouw worden nauwgezet gemeten.
  2. Alle woonentiteiten, kelders, garages en gemeenschappelijke delen worden in kaart gebracht.
  3. Er wordt een verslag opgesteld met de berekeningen van de quotiteiten en voor elke woonentiteit wordt een aandeel op 1000 berekend.
  4. Het splitsingsplan en het verslag worden ter precadastratie opgestuurd naar de AAPD.
  5. De verkregen gereserveerde kadastrale perceelsnummers en identificatienummer worden vermeld op het splitsingsplan, waarna het plan door de notaris kan gehecht worden aan een basisakte.

Actief in regio Leuven, Diest, Aarschot en Tienen

Ons werkgebied omvat een uitgebreide regio rond Leuven (Tielt-Winge, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar), Diest (Halen, Herk-de-Stad, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort), Aarschot (Herselt, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk, Tremelo) en Tienen (Glabbeek, Zoutleeuw, Geetbets).

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?