Verkavelen

Landmeetkantoor Van de Velde - Peeters staat u bij voor het inrichten van uw onroerend goed. Dit vanaf de ontwerpfase tot aan de vergunning.

  • Fase 1 Verkennend gesprek naar de haalbaarheid van het verkavelingsvoorstel
  • Fase 2 Opmeting bestaande toestand
  • Fase 3 Ontwerp van de nieuwe toestand en opstellen van het stedenbouwkundig dossier
  • Fase 4 Onderhandelen met stedenbouwkundige diensten
  • Fase 5 De omgevingsvergunning wordt ingediend en kan via het digitale omgevingsloket opgevolgd worden door zowel de klant als door de landmeter
  • Fase 6 De gemeentelijke administratie gaat na of het dossier volledig en ontvankelijk is. Ze hebben hiervoor maximaal 30 dagen de tijd na de indiening van de aanvraag.
  • Fase 7 Er start een openbaar onderzoek (30 dagen), waarin verschillende diensten van nutsvoorzieningen (fluvius, proximus, de watergroep, ...) worden aangeschreven om advies te geven over de verkaveling. Tijdens deze 30 dagen moet een gele affiche op een zichtbare plaats op het perceel worden opgehangen.
  • Fase 8 Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de verkaveling goed of weigert de vergunning. Zij moeten hierover beslissen, ten laatste 105 dagen na volledigheid.
  • Fase 9 De beslissing wordt gedurende 30 dagen aangeplakt op het perceel. Gedurende deze periode loopt de beroepsperiode, waarin bezwaar kan ingediend worden.
  • Fase 10 Indien na 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking geen melding werd gekregen dat iemand een beroep heeft ingediend, dan is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de werkzaamheden beginnen.

Als de vergunning verleend is heb je 5 jaar de tijd om 1/3 van de loten te vervreemden of te bebouwen en 10 jaar de tijd om 2/3 van de loten te vervreemden of te bebouwen. Indien dit niet gebeurt, kan de verkaveling vervallen (dit gebeurt niet automatisch, maar de gemeente heeft vanaf dit punt wel de mogelijkheid om dit te doen).

Dit alles gebeurt volgens de door de Vlaamse Overheid geijkte richtlijnen tot vergunningsaanvragen.

Actief in regio Leuven, Diest, Aarschot en Tienen

Ons werkgebied omvat een uitgebreide regio rond Leuven (Tielt-Winge, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar), Diest (Halen, Herk-de-Stad, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort), Aarschot (Herselt, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk, Tremelo) en Tienen (Glabbeek, Zoutleeuw, Geetbets).

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?